OCA del MFM

 


Comunicat proposta de sol·licitud d’esdevenir Organització Catalana Associada, OCA, del MFM

Reunida a Catalunya, Barcelona, el 26 de febrer del 2011, l’Assemblea Extraordinària de l’associació projecte Governament Democràtic Mundial –apGDM, s’ha considerat, debatut i aprovat per consens  adreçar-nos al Moviment Federalista Mundial –MFM, per tal de sol·licitar la nostra incorporació al Moviment com a Organització Catalana Associada.

Tenint en compte els fins de la nostra jove associació, recollits a l’article 2 dels seus estatuts i citats a continuació:

“Davant de l’especial gravetat dels problemes actuals, promoure la construcció d’un món més humà, just, pacífic, divers, equitatiu i sostenible, contribuint-hi mitjançant el pensament, l’estudi i l’acció per  fer possible una transició basada en el diàleg, la solidaritat i l’equilibri amb la natura.”

“En la mesura que per fer i fent aquesta transició  caldrà, a ben segur, dotar-se de nous procediments i institucions de governament democràtic mundial a totes les escales (ja sigui mitjançant reforma de les existents i/o la creació de noves) aconseguir que, amb els altres actors, la “societat civil organitzada” i, en definitiva i en general, la ciutadania mundial hi estiguin del tot presents en igualtat de drets i deures.”

i havent analitzat la història, la trajectòria, la declaració de propòsits i els projectes fonamentals del MFM, hem arribat a la conclusió que, tant pel nostre propi desenvolupament com  associació –amb vocació mundialista- de la societat civil catalana, com per la nostra anàlisi i concepció de l’estat del món i de les seves problemàtiques globals més importants, des d’un punt de vista internacional ens veiem i voldríem treballar amb, i fins i tot en un futur com, el MFM.

Subratllaríem en aquest sentit, per expressar la nostra sintonia política amb el MFM, les següents frases de la seva Declaració de Propòsits –que assumim com a nostre-, amb les quals ens sentim especialment identificats, i en la direcció de les quals voldríem sumar, sobretot i especialment, les nostres petites energies amb i/o en les del MFM:

“[…] dotar d’autoritat política i legal a les Institucions Mundials per poder fer front als problemes que només es poden tractar adequadament al nivell global”

“[…] donar suport a les importants funcions i tasques de les Nacions Unides, treballant al mateix temps per fer-les més democràtiques, responsables i efectives”

En aquest context, la nostra associació apGDM, com a tal i com a possible futura OCA del MFM, vol contribuir, en qualsevol cas, a donar a conèixer i a estendre les posicions i activitats del MFM, tant a casa nostra com en la nostra pretesa activitat internacional. A mig termini, voldríem contribuir, per exemple, al seguiment i la incidència en les problemàtiques del Governament Ambiental Global en el context de les properes reunions de la UNFCCC i UNCSD.

Per tots els motius expressats, ens adrecem doncs al Consell General del MFM, tot sol·licitant ser acceptats com a Organització Catalana Associada del Moviment Federalista Mundial.

 El comunicat en PDF
 


Carta del MFM acceptant-nos com a OCA (Organització Catalana Associada)

15 de maig de 2012

WDGpa
Carrer Laberint 6-10, 2n C
08005 Barcelona-Catalonia-Spain

Benvolguda associació projecte Governament Democràtic Mundial,

En nom del World Federalist Movement m’agradaria donar càlidament la benvinguda a la vostra organització com a Organització Associada.

La vostra aplicació per obtenir l’status d’Organització Associada va ser aprovada pel nostre Comitè Executiu a la seva reunió anual celebrada a Nova York els dies 20 i 21 d’Abril de 2012. Esperem que la vostra organització es beneficïi de la relació amb el WFM, i estem convençuts que l’apGDM aportarà valuoses contribucions cap al federalisme mundial.

Esperem també rebre la vostra memòria anual cada any pel març, així com les vostres quotes, que han de ser rebudes al final de cada any.

També us demano que ens envieu un resum de la vostra organització per ser inclòs al nostre lloc web. Us encoratgem a revisar la nostra pàgina web o contactar-nos al +1 646-465-8534 si teniu cap altra pregunta.

Com a Organització Associada al WFM també sereu afegits a la llista de correu WFM-Organizations, que facilitarà la vostra involucració en els projectes del WFM.

Sincerament,

William Pace
Director Executiu

La carta en PDF

Comments are closed.