Orígens i Història

http://www.wfm-igp.org/site/about

http://www.wfm-igp.org/site/about

El Moviment Federalista Mundial va sorgir d’una sèrie d’organitzacions nacionals i esforços que van començar al 1930 com a resposta al fracàs de la Lliga de les Nacions, en un intent de creació d’una mena d’ordre mundial que pogués evitar la guerra mundial. Al final de la Segona Guerra Mundial, nombrosos grups de ciutadans van ser conformats arreu d’ Europa i Amèrica del Nord per canalitzar la necessitat de mecanismes eficaços per garantir la pau i l’estabilitat internacionals, adonant-se que les Nacions Unides, amb la seva estructura original, no seria capaç d’assolir el seu primer objectiu:  “salvar les generacions futures del flagell de la guerra ‘.

Els grups van començar a treballar independentment, publicant butlletins i pressionant cap a la reforma i monitorització de la recentment conformada Nacions Unides. Al 1947 aquests grups independents van reconèixer la necessitat d’unitat al seu moviment, si volien assolir la unitat al món. Van reunir-se a Montreaux, Suïssa, a l’agost de 1497 per a treballar en la conformació d’un grup cohesionat, creant el que avui és el Moviment Federalista Mundial.

El 17 d’agost de 1947, més de 300 participants que representaven 51 organitzacions  i nombrosos observadors van reunir-se a Montreaux per a l’obertura de la primera ‘Conferència del Moviment per a un Governament Federalista Mundial’. Max Habicht va obrir la conferencia declarant que com a federalistes, ells volien un govern mundial que ‘crearà el Parlament de l’Home, en el qual els representants dels pobles del món faran les lleis mundials per votació de la majoria’. Habicht va descriure el Pacte de la Lliga de Nacions i la Carta de San Francisco com ‘només passos a la via que condueix cap a una millor organització, el Govern Federalista Mundial, que per si sol, pot garantir la pau mundial. Temem que els esforços de les Nacions Unides cap a la pau, com els de la LLiga de Nacions, no siguin reeixits si el món no està disposat a prendre aquest pas al Govern Federalista Mundial’. I va concloure ‘ Els federalistes de tots els països del món intentaran fer una contribució a aquesta evolució política. Estem aquí a Montreux per coordinar les nostres activitats i per fer-les més efectives.

Sobre el Federalisme Mundial

  • El Federalisme mundial clama per la divisió de l’autoritat internacional a través de la separació dels poders entre cossos judicial, executiu i parlamentari
  •  La Lliga de les Nacions, les UN, i la Unió Europea representen totes tres respostes als problemes d’anarquia internacional i la guerra
  • En aquell moment, la gent va començar a adonar-se que els òrgans representatius podien fer-se servir per a determinar politiques internacionals. El federalisme es va començar a moure més enllà de les fronteres nacionals
  •  Els Estats depenen d’aquestes organitzacions internacionals per a la regulació dels seus desacords i fer front als seus problemes comuns; malgrat això cal continuar avançant.
  •  El federalisme mundial ara fa front al repte de mostrar que es capaç de liderar la transició cap a un governament mundial
  •  L’objectiu final dels federalistes del món és una federació mundial
  •  Durant la Guerra Freda, el governament mundial va estar relegat a un futur vague i distant, però avui ha esdevingut un objectiu assumible. Els federalistes mundials assumeixen aquest repte

Comments are closed.