Declaració de Propòsits

Com a membres del  Moviment Federalista Mundial (World Federalist Movement), afirmem la nostra determinació  per exercir  els nostres deures i responsabilitats com  a ciutadans/des de tot el món per tal d’aconseguir els més elevats propòsits  de les  Nacions Unides.

El nostre, és un planeta en crisi que pateix greus problemes que no poden ser gestionats per nacions que actuen separadament en un món ingovernat.  Per a la població mundial i pels governs, s’ha convertit en una urgència ajuntar-se per aconseguir un nou nivell de cooperació global, que només es podrà mantenir per un compromís amb el planeta com a comunitat genuïna.  Nosaltres prenem aquest compromís, i apel·lem als nostres companys/es ciutadans/es i als governs perquè facin el mateix.

Com a federalistes mundials, veiem el món com a una societat que abraça tota la humanitat en tota la seva diversitat. Afirmem  que els ideals i els principis de la vida comunitària, els quals són bàsics per a una existència civilitzada, poden i han de ser aplicats a les relacions internacionals.  Amb aquesta finalitat, fem una crida per un progrés urgent en el desenvolupament de les institucions democràtiques mundials de dret,  mitjançant les quals la població mundial i les nacions podran governar les seves relacions per assegurar una comunitat mundial en pau, justa i ecològicament sostenible.

Aquestes institucions han de tenir l’autoritat real suficient per aplicar i fer complir la llei en les seves respectives jurisdiccions, d’acord  amb el principi federalista bàsic de subsidiarietat, que és la divisió de l’autoritat política i jurisdiccional entre els diferents nivells de governament i la solució dels problemes al mateix nivell en el qual es produeixen, en general al nivell més local possible. Aquesta és l’essència del federalisme mundial: tractar de dotar d’autoritat política i legal a les institucions mundials per tal de poder fer front als problemes què només poden ser tractats adequadament al nivell global, mentre que, al mateix temps, s’afermi la sobirania de l’estat-nació en els temes que són essencialment interns. El nostre objectiu és un ordre mundial en el qual els legítims drets de les nacions a l’autodeterminació siguin consistents i estiguin en equilibri amb els drets col·lectius de la comunitat global per protegir i promoure el bé comú de la humanitat.

El nostre objectiu és, no solament tenir governs, sino també individus que reconeguin la seva obligació d’afirmar i defensar la legislació mundial a traves de la  seva lleialtat a aquestes institucions. El ciutadà, finalment, és la font legítima i el subjecte de l’autoritat de la legislació mundial. Els individus, ja siguin caps de govern o ciutadans comuns, han de ser responsables segons el corresponent procés del dret mundial pels crims contra la humanitat.

En el nostre treball per a la federació mundial, ens dediquem especialment a treballar per:

  • la comprensió i l’amistat entre les cultures del món i les ideologies polítiques
  • la fi de la cursa d’armaments, i l’eliminació de totes les armes de destrucció massiva
  • la fi de la utilització i de l’amenaça d’utilitzar la força militar
  • el respecte per  les llibertats i els drets humans universals, incloent el dret de tothom a satisfer els requeriments per una vida digna, i a la llibertat de tothom d’expressar  responsablement  les seves creences
  • per la participació equitativa de tothom en l’economia global i en les decisions globals que afectin a les seves vides
  • la protecció del nostre medi ambient comú i la preservació de l’ecosistema  per a les generacions futures i l’emergència d’una ètica global i d’una consciència d’humanitat  com a una sola comunitat  i de cadascú com a ciutadà d’un sol món.

Al servei dels nostres objectius, donem suport a les tendències transnacionals que van en la direcció d’un ordre jurídic mundial i d’una comunitat mundial més madurs. Donem suport especialment a:

  • les importants  funcions i tasques del sistema de les Nacions Unides, mentre que treballem al mateix temps per fer-l ’ho més democràtic, responsable i efectiu.
  • al respecte pel dret internacional, així com al seu molt més important desenvolupament  mitjançant els mecanismes existents, com la ratificació pels estats dels tractats i convencions, i
  • al desenvolupament d’associacions i/o federacions per a propòsits regionals o funcionals.

Reconeixem que la construcció d’una comunitat mundial -que estigui basada en el fonament de la justícia i de la valoració de les diferències- és el desafiament intel·lectual, moral i polític més gran dels nostres temps. Se’ns demana a cadascú de nosaltres examinar les nostres creences i prioritats, i expressar, a la nostra manera personal, el nostre compromís vers un canvi global.

 La declaració en PDF

Comments are closed.