De Rio92 a Paris2015:
Seminari per a conèixer i incidir en les negociacions internacionals sobre Canvi Climàtic

Grup de Governament del Canvi Climàtic, GGCC, del Grup de Recerca de la UPC en
Sostenibilitat, Tecnologia i Humanisme, STH, i de l’associació projecte Governament
Democràtic Mundial, apGDM

PRESENTACIÓ-MISSIÓ

Després del fracàs de Copenhaguen (2009), el món es debat entre lluitar contra el canvi climàtic o adaptar-s’hi, preparant-se per a tota mena de riscos i conseqüències.

París 2015 és la nova fita –el final d’un nou full de ruta- que la comunitat internacional s’ha marcat per tal d’intentar posar-se d’acord en com combatre el canvi climàtic. De moment, els darrers informes de l’IPCC (Panel Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic) que estan sortint a la llum no deixen lloc per a una tercera oportunitat política; perduda la de Copenhaguen, o és a París 2015 o ens encaminarem irremissiblement a un futur ple d’incerteses, climatològicament parlant.

Les persones que impulsem inicialment aquest grup de treball ens proposem, a partir de la realització d’un seminari obert inicial (que tindrà lloc el proper divendres 9 de maig, de 16 a 20h, a l’Escola Industrial de Barcelona), començar un programa de treball de recerca interdisciplinari i d’acció política que, a partir del millor coneixement possible de la problemàtica mencionada, pugui ésser capaç d’elaborar, en el termini aproximat d’un any, una proposta d’acord mundial de mitigació dràstica de les emissions de CO2 (i dels Gasos d’Efecte Hivernacle, GEH, en general) que pugui contribuir, en definitiva, a un final positiu, pel bé de la humanitat, de París 2015.

Tot això intentant engrescar a la comunitat UPC i, en general, a la societat catalana, per a que hi participi activament al nivell que sigui (sensibilització, formació, recerca, acció política, etc.)!

PRESENTACIÓ-ESTRUCTURAL DINS DEL STH

Aquesta iniciativa neix en el si d’un doble context.

D’una banda, el nou GGCC és un nou subgrup de treball del Grup de Recerca de la UPC  en: Sostenibilitat, Tecnologia i Humanisme, STH.

Des de l’estiu del 2013, i passades diverses etapes des de la seva creació el 2004 lligada a un Programa de Doctorat de la Càtedra UNESCO a la UPC en Sostenibilitat, els membres que quedaven en el grup decideixen revitalitzar i apoderar el Grup de Recerca a la UPC: STH, relativament al marge de les realitats mencionades anteriorment, i reafirmant-se en els seus objectius i línies de treball però actualitzant-les i, sobretot, donant l’entrada a nous membres.

Podeu veure-ho en detall a:

PRESENTACIÓ-ESTRUCTURAL en el context de l’apGDM

La majoria de persones que han impulsat dins de l’STH la creació del nou subgrup GGCC són, a la vegada, membres de la nostra associació catalana (que, a la vegada, és l’organització catalana associada al Moviment Federalista Mundial -MFM-WFM-): l’associació projecte Governament Democràtic Mundial, apGDM.

En la mesura que es dóna aquesta coincidència no casual, aquestes persones estan impulsant també la creació d’un nou grup de treball específic de l’apGDM: el GGCC de l’apGDM que serà, a la pràctica, una mateixa realitat amb uns mateixos objectius però, en principi, impulsant més la part d’acció política transversal, tant a nivell de Catalunya com internacionalment parlant.

ANTECEDENTS

Com a antecedents d’aquest programa de recerca i d’incidència podeu identificar en el lloc web:

http://www.upc.edu/sostenible2015/copenhaguen/visio-general/copy_of_resum

el treball elaborat per en Josep Xercavins (actualment coordinador tant del STH com del GGCC i president de l’apGDM), que precedí tot un seguit d’actes de sensibilització de la comunitat UPC en el compte enrere cap a Copenhaguen, així com en la preparació de la participació oficial de la UPC en la COP15 de Copenhaguen, en un primer intent de crear una “Comunitat climàtica UPCCC”.

MEMBRES

Tot i quedant molt clar que s’està en ple procés de creació, constitució i organització del grup i del seu treball, hom pot citar ja com a membres inicials del GGCC a:

Antequera, Josep (col·laborador extern de l’STH i membre de l’apGDM)
Alcaraz, Olga (PDI UPC de l’STH i membre de l’apGDM)
Cruz, Yazmín (col·laboradora externa de l’STH i membre de l’apGDM)
Navarro, M. Teresa (PDI UPC de l’STH i membre de l’apGDM)
Tollin, Nicola (membre de l’STH; estudiant de doctorat)
Xercavins, Josep (PDI UPC de l’STH i membre de l’apGDM)

Comments are closed.