Carta de la Societat Civil Mundial sobre l’agenda de la OMC en el camí cap a la seva XI Conferència Ministerial del proper desembre de 2017

Donada la importància de la propera XI Conferència Ministerial del proper desembre de 2017, el president de l’apGDM l’ha signat!

Per a més informació sobre la Conferència podeu anar a:
https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc11_e/mc11_e.htm

La Carta de la societat civil mundial sobre l’agenda d’aquesta conferència, ha estat signada per 300
organitzacions d’arreu del món i promoguda per la xarxa

Teniu a continuació la carta en PDF!

Comments are closed.