TPI – ICC

Coalició pel Tribunal Penal Internacional

L’MFM té l’honor de continuar servint i proporcionant la Secretaria Internacional de la Coalició d’ONG pel Tribunal Penal Internacional (CTPI). CTPI és una xarxa de més de 2.500 organitzacions no governamentals (ONG) en defensa d’un Tribunal Penal Internacional (TPI) just, efectiu i independent. L’MFM va contribuir a l’establiment del nou tribunal mundial amb l’elecció justa i transparent de 18 jutges el mes de febrer de 2003. La inauguració del Tribunal de la Haia, a Holanda, es va celebrar el març de 2003, i el novembre de 2004 ja ocupaven el seu càrrec tots els alts funcionaris. L’any 2005, el Tribunal rebia diferents casos i havia començat les seves investigacions formals sobre les atrocitats comeses a la República Democràtica del Congo i al nord d’Uganda.

A través de la Secretaria de la Coalició pel Tribunal Penal Internacional, l’MFM segueix treballant amb experts jurídics per assegurar la ratificació nacional arreu del món de l’Estatut de Roma i el desenvolupament d’una legislació d’aplicació eficaç. Atès que el TPI aplica el dret internacional de l’Estatut de Roma sobre els individus, no sobre els estats, el TPI representa un gran avenç en l’Estat de Dret i en la protecció dels drets humans universals.

L’MFM segueix treballant amb els seus socis per garantir que el Tribunal sigui independent, imparcial just i efectiu amb l’establiment de mecanismes apropiats durant els primers anys crítics de treball i posteriorment. En conseqüència, la CTPI supervisa i dóna suport a la tasca de l’Assemblea dels Estats Parts, així com al propi Tribunal.

La CTPI també serveix per generar entesa internacional i suport públic al TPI. Durant més d’una dècada, la CTPI ha estat la principal font d’informació sobre el TPI i, a través del MFM, la CTPI continua proporcionant informació vital a alts funcionaris governamentals i representants de la societat civil a escala nacional i internacional.

El Tribunal Penal Internacional, avui en dia en ple funcionament a l’Haia, s’erigeix ​com una nova pedra angular de la pau mundial.

Descripció del programa: l’Estat de Dret i els drets humans

L’MFM exerceix un paper capdavanter entre els grups ciutadans que treballen per l’Estat de Dret en els assumptes mundials i per un sistema de justícia que protegeixi els drets humans universals. En la defensa d’un ordre mundial capaç de mantenir la pau, l’MFM reclama un sistema internacional de dret i justícia que reguli les relacions entre les nacions, que eviti les guerres entre nacions, fomenti la solució dels conflictes i vetlli pel compliment dels tractats.

L’MFM advoca per l’enfortiment fonamental del dret internacional i les institucions mundials per protegir els drets humans a tot el món. Tot i la determinació de molts estats-nació per evitar abusos dels drets humans a gran escala després de la Segona Guerra Mundial, el segle XX va ser el segle més assolat per les guerres en tota la història. Lleis internacionals enfortides i universals que prohibeixin aquests crims horribles són l’únic mitjà per impedir atrocitats en el futur i fer justícia a les víctimes.

L’MFM té una llarga història de lideratge i innovació en la promoció de la justícia internacional i l’Estat de Dret mitjançant la supervisió del Tribunal Internacional de Justícia (TIJ), el Tribunal Penal Internacional per a l’antiga Iugoslàvia (TPII) i el Tribunal Penal Internacional per a Ruanda (TPIR). L’MFM ha contribuït a l’establiment i supervisió del Tribunal Penal Internacional a través del seu projecte Coalició pel Tribunal Penal Internacional (TCPI).

A més, l’MFM dóna suport a l’aprovació d’una jurisdicció universal per garantir que els tribunals nacionals siguin capaços d’investigar, processar i portar davant la justícia qualsevol responsable de genocidi, crims de guerra i crims contra la humanitat.

Jurisdicció Universal

A mesura que els estats aproven lleis i reformen les seves constitucions per tal de permetre la ratificació de l’Estatut de Roma del Tribunal Penal Internacional, es produeixen importants avenços en la integració de la normativa internacional de drets humans en les jurisdiccions nacionals. L’Estatut de Roma estableix que els tribunals nacionals tenen la responsabilitat primordial de processar els criminals i que el Tribunal només pot actuar quan els tribunals nacionals no poden o no volen emprendre cap acció judicial. Per tant, els estats poden i han de promulgar lleis nacionals que permetin als seus tribunals nacionals investigar i processar qualsevol persona sospitosa de crims present en el seu territori, sense importar el lloc del crim i la nacionalitat de l’acusat i la víctima.

En els últims anys, moltes nacions s’han unit a organitzacions de la societat civil en la promoció de la jurisdicció universal per portar davant la justícia a qualsevol autor de genocidi, crims de guerra i crims contra la humanitat.

El procés dels governs nacionals de creació de deures per als seus propis tribunals nacionals per jutjar els violadors del dret internacional independentment de la seva nacionalitat i d’on va ocórrer el crim tindrà efectes revolucionaris a llarg termini. L’MFM seguirà donant suport i defensant els ideals d’aquest procés per assegurar que els autors de genocidi, de crims contra la humanitat i de crims de guerra no puguin utilitzar els països com a refugi per eludir la justícia.

Per a més informació, http://www.iccnow.org/

Comments are closed.