Democràcia Mundial

Durant dècades, el Moviment Federalista Mundial (WFM) ha considerat la creació d’un òrgan parlamentari com un element important per a unes Nacions Unides democràtiques. En l’actualitat, aquesta possibilitat avança molt més ràpidament del que ningú no ho havia pogut preveure. Des de l’any 2003, institucions tan importants com el Parlament Europeu, el Parlament Pan-Africà i el Parlament Llatino-Americà, així com entitats importants com la Internacional Socialista, la Internacional Lliberal, els Verds Globals i la Federació Mundial d’Associacions de les Nacions Unides han demanat la creació d’una Assemblea Parlamentària de les Nacions Unides.

El Moviment Federalista Mundial forma part del Comité Directiu de la Campanya per a l’Establiment d’una Assemblea Parlamentària de les NNUU (CEUNPA), que es va crear l’abril de 2007. La campanya la promouen una xarxa global de centenars de parlamentaris i d’organitzacions no governamentals que defensen la creació un òrgan electe de les Nacions Unides. El Comitè per unes NNUU Democràtiques, una de les Organitzacions Associades al Moviment Federalista Mundial, en porta la Secretaria.

La nostra proposta, en la línia del Parlament Europeu primerenc, és portar parlamentaris a les NNUU per formar una assemblea consultiva formal. Inicialment, una Assemblea Parlamentària d’aquest tipus estaria formada per representants escollits pels parlaments nacionals i permetria la creació fàcil i econòmica d’un parlament de les NNUU, tot constituint un enllaç vàlid i democràtic entre les NNUU i els ciutadans del món.

Mentre que l’Assemblea General la composen els representants dels governs, que en darrer terme representen interessos institucionals dins d’un sistema de nacions-estat, una assemblea parlamentària estaria formada per membres individuals que representarien els ciutadans. En tan que representants electes, els parlamentaris aportarien un element democràtic fonamental a les NNUU, alhora que afegirien visions complementàries, diverses i independents a fi d’ampliar les mires del debat entre els diplomàtics formalment assignats pels estats. Una Assemblea Parlamentària de les NNUU suposaria un pas decisiu i un nou impuls vers una millor representació dels ciutadans en el sistema internacional.

L’Institut de Polítiques Globals (Institute for Global Policy) té un programa de recerca sobre l’Assemblea Parlamentària de les NNUU.

Es pot trobar més informació al web de la Campanya per a l’Establiment d’una Assemblea Parlamentària de les Nacions Unides.

Comments are closed.