Xerrades Col.loqui


Presentada públicament l’apGDM, el passat 19 de març, i aprovada com a Organització Catalana Associada, OCA, del Moviment Federalista Mundial, MFM, el passat 20 d’abril!

Un procés de gairebé dos anys de treball ha conclòs una etapa important que, normalment, ha de definir-ne un abans i un després.

El passat 19 de març a les 19h, a la sala d’actes de l’Institut d’Estudis Catalans, IEC, es presentava públicament l’apGDM: associació projecte Governament Democràtic Mundial. Prop de 90 persones ompliren una sala que durant una hora i mitja va sentir els perquès, els com, els qui, etc. del nou projecte nascut a casa nostra en el context d’allò que anomenem la societat civil!

Representants de les institucions, de partits polítics i de diverses organitzacions d’aquesta societat civil catalana, conjuntament amb una quantitat ben important de ciutadanes i ciutadans en varen ser els/les protagonistes. Aquestes ratlles volen, també, agrair molt especialment la seva presència. No van poder venir tots els que ens ho havien anunciat i en varen venir bastants que no ho havien fet. A tots ells els hi volen agrair l’interès que els hi ha despertat, d’una manera o altra, el nostre projecte.

En les intervencions dels membres de l’apGDM que hi havia a la mesa (Joan Marc Simon, Carme Valls i Josep Xercavins) es va anar desgranant què vol ser el nou projecte. En un món en el que la quantitat i la profunditat de crisis globals (poblacional, alimentària, de pobreses, energètica, del canvi climàtic, financera, econòmica, de treball, de violència de gènere; etc.) es retroalimenten negativament, haurem d’evolucionar, sense dubte, cap al concepte de què cal pensar i actuar localment i globalment; que en ambdós nivells és imprescindible que els ciutadans i les ciutadanes assumeixin la responsabilitat històrica de redreçar les tendències més negatives, injustes i perilloses que la vida de la humanitat en el planeta està seguint. Nosaltres, l’apGDM, posarem l’èmfasi en el pensament i l’acció global. La component clarament (encara que no única) global de les crisis mencionades, comporta ineludiblement la necessitat de repensar i refundar el governament democràtic mundial. Ni el clima, ni les finances, per posar dos exemples ben d’actualitat, entenen de fronteres entre estats. Per això, els estats nació i les seves organitzacions, en les quals es reserven la seva sobirania per sobre de cap altra criteri, no estan –probablement no poden estar ja- a l’alçada de les circumstàncies. Per tant, cal que ens organitzem també globalment per tal d’incidir-hi transformadorament. Són necessaris, per exemple, tant una autoritat climàtica democràtica supranacional que defineixi i faci complir les metes de mitigació d’emissions de CO2 dels diferents països del món, com la creació d’un parlament mundial que legitimi les noves formes de governament supranacional, amb la participació directa i indirecta de la ciutadania mundial, és a dir, amb el desenvolupament d’una veritable i sòlida democràcia global.

Aquest nou projecte ha nascut amb la clara i explícita vocació de ser una part d’un projecte internacional ja existent i de provada eficiència en les direccions mencionades. Ja des del començament ens vàrem plantejar que l’apGDM nasqués amb vida pròpia però, a la vegada també, com a Organització Catalana Associada, OCA, del Moviment Federalista Mundial, MFM.
Doncs bé, avui podem anunciar que el passat divendres 20 d’abril, el Comitè Executiu del MFM reunit a Nova York, aprovava definitivament –després de diverses etapes procedimentals- aquest estatus, i ens convidava a participar ja en el proper congrés (que té lloc cada 4 anys) del MFM, que es celebrarà el proper mes de juliol i, al qual, lògicament, assistirem.

És en aquest darrer context que, precisament, la intervenció central de l’acte del 19 de març fos a càrrec d’en William Pace, director executiu del MFM. El fet de que, finalment, volgués i pogués acceptar la nostra invitació suposava, per a nosaltres, dues coses: primer, que la recta final del nostre reconeixement com a OCA del MFM estava definitivament ben encaminada (com així ha sigut) i, segon, que el nostre acte de presentació pública cobria realment “les dues cares de la nostra moneda” al comptar amb la presència i la veu d’un dels lideratges més importants de l’actual societat civil organitzada internacionalment i, concretament del MFM. És impossible, en aquest informe que ha de pretendre ser breu, resumir tota la seva intervenció. Però, a tall d’exemple, citarem la seva explicació de la capacitat transformadora de la realitat que té aquesta societat civil, posant com exemple el procés que liderat pel MFM va portar a la creació d’un grup d’amics del Tribunal Penal Internacional, format inicialment per algunes ONGs i alguns estats simpatitzants que, pas a pas, van anar creixent i empoderant- se fins arribar a la redacció i aprovació de l’Estatut de Roma que permetia el naixement real i efectiu del Tribunal. Avui, davant dels crims contra la humanitat, vinguin d’on vinguin, s’acaba i s’acabarà, cada vegada en més ocasions, fent justícia global.

L’acte del 19 de març acabava amb un petit i frugal refrigeri on la presentació continuava d’una forma més informal i dialogant en un dels patis dels que Barcelona pot presumir tant. La col·laboració econòmica de l’empresa Mitsubishi va ajudar, en molt, a fer possible tot plegat.

Març-Abril 2012

 


Conferència “La urgència d’un nou sistema financer internacional”

Amb l’associació Nova-Innovació Social vàrem organitzar aquesta conferència del Prof. Guido Montani, vicepresident de la Unió Europea Federalista.

En teniu un informe a : http://nova.cat/?p=2763 i la podeu veure i escoltar a:


Comments are closed.