El MFM a Catalunya

La nostra associació que té i tindrà les seves pròpies visions i projectes per tal d’assolir els seus objectius, pretén, a la vegada, ser una part activa d’un referent internacional important: el Moviment Federalista Mundial.

Nosaltres ho expressem de la següent manera: pretenem ser una finestra i una porta del MFM a Catalunya. Una finestra que permeti entrar al nostre país els pensaments, les activitats –ingents-, les propostes, les campanyes, etc. del MFM davant de les actuals problemàtiques globals. Una porta que pugui permetre, també, aportar-hi les nostres pròpies visions i opinions i, si s’escau, propostes d’acció que, si les assumeix tot el MFM com a tal, sempre tindran molta més possibilitat d’incidència i de que aquesta incidència doni algun fruit!

Comments are closed.