Governament Democràtic Mundial
i Democràcia Global

Convençuts, i raó de ser de l’associació, de la necessitat de caminar cap a noves estructures de Governament Democràtic Mundial per estar en millors condicions d’afrontar els grans reptes globals (crisi climàtica, crisi energètica, crisi alimentària, crisi financera, etc.), és evident que aquestes noves estructures ni es construiran ni podrien funcionar democràticament sense democràcia global.

Per aquest motiu una de les activitats que hem encetat durant aquest 2013 a casa nostra, tot intentant
que Catalunya participi també en la corresponent campanya internacional, és la d’estendre-hi la
“Campanya per a una Assemblea Parlamentària de les NNUU” de la que el MFM n’és un dels impulsors
importants.

Comments are closed.